Πραγματοποιήθηκε  με επιτυχία στη Ρόδο στις 14-15 Οκτωβρίου, η 5η και τελευταία συνάντηση της πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020, που ολοκληρώνεται στις 31-10-2019 μετά από 2 χρόνια εργασιών. Στο πλαίσιο της Τεχνικής συνάντησης οι εταίροι ανέπτυξαν το έργο που υλοποίησαν και ενημερωθήκαν από τον επικεφαλή εταίρο, το Δήμο Ρόδου, για την διαδικασία που απαιτείται για τη διαχειριστική ολοκλήρωση της πράξης.

Η πράξη «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», είχε ως κύριο στόχο να προωθήσει την έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική κινητικότητα στη διασυνοριακή περιοχή. Οι συμμετέχουσες περιοχές (Κύπρος, Ρόδος, Σαντορίνη, Σύρος) κλήθηκαν να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο τηλεματικό σύστημα για τις αστικές μεταφορές το οποίο θα περιλαμβάνει συστήματα δυναμικής πληροφόρησης του κοινού με χρήση προηγμένων μέσων. Ο τηλεματικός εξοπλισμός πεδίου, περιλαμβάνει οθόνες πληροφόρησης και υπολογιστές οχήματος εντός των λεωφορείων καθώς και ευφυείς πινακίδες πληροφόρησης στις στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Ειδικά ο Δήμος Ρόδου προμηθεύθηκε και δυο νέα Mini bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας euro VI προκειμένου να ανανεώσει και να αναβαθμίσει το στόλο της Δημοτικής συγκοινωνίας.

Το Ερευνητικό Κέντρο Frederick, ως το μοναδικό ερευνητικό ίδρυμα της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, αποτέλεσε τον επιστημονικό συνεργάτη των εταίρων της Πράξης. Κύριος άξονας Δράσης του ήταν η θεωρητική ανάπτυξη των Αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, η μεταφορά των Καλών Πρακτικών και η καθοδήγηση στην ανάπτυξη των κατάλληλων δράσεων, οι οποίες απευθύνονται σε ένα εταιρικό σχήμα με διαφορετικά προβλήματα, περιορισμούς, εποχικότητα κίνησης, τουριστικής υπερανάπτυξης, περιορισμένων μεταφορικών δικτύων, εκτός φυσικά των οριζόντιων προβλημάτων που αναφέρονται στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας και την υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Η Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ πέτυχε τον αρχικό της σχεδιασμό και εμπέδωσε την πεποίθηση ότι η καλή συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων άσκησης πολιτικής αποτελεί τον καλύτερο συνδυασμό για την οργανωμένη προσπάθεια μεταστροφής και περιβαλλοντικής θεώρησης των καθημερινών πρακτικών ιδιαίτερα σε ότι αφορά το αστικό περιβάλλον και τις δραστηριότητες σ’ αυτό.