Οι Δήμοι Ρόδου, Σύρου – Ερμούπολης και Θήρας σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Frederick και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΤΑΛ), είναι οι βασικοί εταίροι του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «“ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ”- Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα», με στόχο την ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημόσιων αστικών μεταφορικών συστημάτων και την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και εναλλακτικής κινητικότητας. Σκοπός του έργου είναι οι συμμετέχουσες περιοχές (Κύπρος, Ρόδος, Σαντορίνη, Σύρος) να αναπτύξουν ένα πρότυπο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την ενίσχυση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των Αστικών Συγκοινωνιών.

Περισσότερα: https://bit.ly/2Xh7q4n