Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση τις εξέλιξης των μέτρων της ΕΤΑΛ και αναφορά στην προεργασία και ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού που αφορά την αγορά και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών πινακίδων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα μέχρι την ολοκλήρωση του μέτρου. Ενημέρωση των εταίρων για την προσπάθεια τροποποίησης του προϋπολογισμού και μεταφορά του κονδυλίου από την εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη (η δημιουργία της εφαρμογής για ενημέρωση του κοινού για τα δρομολόγια και τις στάσεις των Δημόσιων Συγκοινωνιών έχει ήδη δημιουργηθεί από το Υπουργείο) στον εξοπλισμό για να καλύψουμε το κόστος της αγοράς ηλεκτρονικών πινακίδων.