Συνεχίζεται για 2η ημέρα το σεμινάριο Επικοινωνίας / Δημοσιότητας στην Π. Πόλη του Ρεθύμνου που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A και απευθύνεται στους Υπευθύνους Επικοινωνίας των πράξεων