Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο Δημοσιότητας/ Επικοινωνίας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020 στο Ρέθυμνο της Κρήτης από 9-10 Ιουλίου και απευθυνόταν στους 32 υπευθύνους δημοσιότητας των πράξεων του προγράμματος.  Κύριοι ομιλητές ήταν η κα Τσιαγκαντέ Βάγια Υπεύθυνη Δημοσιότητας & Τεχνικής Βοήθειας ΚΓ και ο κος Οφάκογλου Ιωάννης  από τη RISTART όπου ανέπτυξαν διαδοχικά τον οδηγό δημοσιότητας του προγράμματος αλλά και τρόπους δημοσιοποίησης και επικοινωνίας των πράξεων μέσω διαδικτύου και social media παράλληλα με νέα διαδικτυακά εργαλεία.  Ως παραδείγματα καλής πρακτικής  αναφορικά με την επικοινωνία παρουσιάστηκαν οι πράξεις  Step2Smart, ERMIS-F και ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Η πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ εκπροσωπήθηκε από την κα Μωραϊτου Παρασκευή , υπεύθυνη πράξης εκ μέρους του επικεφαλής εταίρου Δ. Ρόδου.