Παραδόθηκαν στο Δήμο Ρόδου τα δυο (2) Mini-bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO VI, μήκους έξι (6) μέτρων, των οποίων η προμήθεια υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 σε ποσοστό 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το οχήματα παρέδωσε η Ανάδοχος εταιρία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ, εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Βασίλειο και Ανδρέα Τσελέντη που επισκέφθηκαν τη Ρόδο στις 16 Ιουλίου.

Το νέα ευέλικτα οχήματα θα  καλύψουν διαδρομές εντός της πόλης, με μικρής διάρκειας και πυκνά δρομολόγια, στο πλαίσιο του σχεδιασμού που έχει ξεκινήσει για την ενίσχυση της χρήσης των ΜΜΜ και τον περιορισμό των ΙΧ στο ιστορικό κέντρο.

Στο πλαίσιο της πράξης ο Δήμος Ρόδου αναμένει έως τέλος Αυγούστου και την παράδοση του τηλεματικού εξοπλισμού για τα αστικά λεωφορεία (οθόνες και υπολογιστές οχήματος) και ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης επιβατών (περιφερειακές και κεντρικές) στις στάσεις του ΡΟΔΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης στην οποία ο Δήμος Ρόδου είναι επικεφαλής εταίρος ανέρχεται σε 420.000,00€. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ο Δήμος Θήρας, η Εταιρία, Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού και το Ερευνητικό Κέντρο FREDERICK.

Η πράξη έχει ως κύριο στόχο να προωθήσει την έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική κινητικότητα στη διασυνοριακή περιοχή.