Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα _ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ_ στη Σαντορίνη _ Κοινή Γνώμη