ΠΕ1 Διαχείριση και συντονισμός της Πράξης: 

  • 1.x.1 Προπαρασκευαστικές διαδικασίες
  • 1.x.2 Οργάνωση Τεχνικών Συναντήσεων της Πράξης
  • 1.x.3 Συμμετοχή στις συναντήσεις της Πράξης
  • 1.x.4 Δαπάνες πιστοποίησης
  • 1.x.5 Έκθεση πιστοποιητή

ΠΕ2 Δημοσιότητα & Πληροφόριση 

  • 2.x.1 Δεκαοχτώ (18) καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο & δημιουργία ιστοτόπου
  • 2.x.2 Έξι (6) καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο & ημερίδα αποτελεσμάτων του έργου & ευαισθητοποίησης του κοινού
  • 2.x.3  Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού

ΠΕ3 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών 

  • 3.x.1 Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών, ανάπτυξη διακτυκιακής εφαρμογής πληροφόρισης, προμήθεια οχημάτων χαμηλών ρύπων, ανάπτυξη μελέτης εφαρμογής στην περιοχή εφαρμογής (Ελλάδα-Κύπρος) & τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας συστήματος (Ελλάδα-Κύπρος)

ΠΕ4 Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας (Ελλάδα – Κύπρος)

  • 4.x.1 Ανάπτυξη 4 Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας για καθεμία από τις τέσσερις περιοχές στόχου (Δήμος Ρόδου, Δήμος Σύρου Ερμούπολης, Δήμος Θήρας και Επαρχία Λεμεσού)