Υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς, συμφωνία ύψους που πλησιάζει το ένα εκατομμύριο ευρώ, που υπογράφτηκε μεταξύ Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού (ΕΤΑΛ) και της ισπανικής Εταιρείας GMV Sistemas, για την εγκατάσταση 40 πυλώνων ηλεκτρονικής πληφορόρησης σε στάσεις λεωφορείου στον παραλιακό δρόμο και 40 πινακίδων πληροφόρησης εντός ισάριθμων λεωφορείων.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη την Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί η τοποθέτηση 40 οθόνων σε αστικά λεωφορεία της Λεμεσού, δημιουργήθηκε Κέντρο Ελέγχου στην ΕΤΑΛ και εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι πυλώνες ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε στάσεις στο Λιμάνι Λεμεσού. Η υλοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Φθινοπώρου. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του συστήματος τόσο εντός λεωφορείου όσο και επί τόπου στο Λιμάνι Λεμεσού. Το έργο είναι μία από τις πρωτοβουλίες της ΕΤΑΛ για εξέλιξη της Λεμεσού σε μια έξυπνη πόλη.

Οι υποδομές και τα συστήματα που τις υποστηρίζουν είναι σε πλήρη αρμονία και συνδέονται άρρηκτα με το σύστημα τηλεματικής λεωφορείων που έχει υλοποιηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και λειτουργεί πλήρως στην Λεμεσό, σύμφωνα με την Υπουργό Μεταφορών κ. Βασιλική Αναστασιάδου.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΤΑΛ, κ. Τώνης Αντωνίου ‘Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός ενημερώνει το κοινό σχετικά με το χρόνο αναμονής στη στάση λεωφορείου, ενώ εντός του λεωφορείου, οι οθόνες προβάλλουν τη διαδρομή και τις επόμενες στάσεις. Παράλληλα προβάλλονται προωθητικά βίντεο της Λεμεσού, τουριστικές πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες εκδηλώσεις της πόλης και σημεία αναφοράς στην κάθε περιοχή, γεγονός που καθιστά το σύστημα καινοτόμο, αφού για πρώτη φορά πληροφορίες διακίνησης και τουριστικές πληροφορίες παρουσιάζονται στο κοινό σε συνδυασμό.’

Η αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού γίνεται με Ευρωπαϊκά κονδύλια από τα έργα Ευ-κίνηση (Interreg Ελλάδα – Κύπρος) και Civitas Destinations (Horizon2020), στα οποία συμμετέχει η ΕΤΑΛ. Τα προγράμματα αφορούν την βιώσιμη αστική κινητικότητα, στοχεύοντας στην προώθηση των βιώσιμων μέσων διακίνησης, αναβαθμιζοντας συγχρόνως τις υποδομές και υπηρεσίες της Λεμεσού, γεγονός που την καθιστά ένα ελκυστικότερο και ποιοτικότερο προορισμό.

Στα πλαίσια των δύο αυτών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχει επίσης δημιουργηθεί εφαρμογή τηλεφώνου για την διακίνηση στη Λεμεσό, η οποία διατίθεται δωρεάν για android και iphone με τον τίτλο ‘Mobility Limassol’. Η εφαρμογή παρουσιάζει επιλογές διακίνησης και σύντομα θα παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες.