Υποστηρίζουμε να εφαρμοστεί η Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στη Λεμεσό για μια Κυριακή κάθε μήνα. Μια Κυριακάτικη εκδήλωση το μήνα χωρίς αυτοκίνητα στο κέντρο της Λεμεσού, από τις 10π.μ. μέχρι τις 6μ.μ., ούτως ώστε να επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση και για να δίνεται αρκετός χρόνος για την μετακίνηση σε μακρινές αποστάσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η κυκλοφορία για αυτή τη μέρα θα επιτρέπεται μόνο στα λεωφορεία (με επιπλέον δρομολόγια για τη διευκόλυνση της μετακίνησης του κόσμου), ταξί, οχήματα εκτάκτου ανάγκης για απαραίτητες μετακινήσεις (βοήθεια σε αρρώστους, επισκέψεις σε νοσοκομείο, μεταφορά ατόμων με αναπηρίες).

Περισσότερες πληροφορίες https://bit.ly/3gSl1JR