Στις 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο με επιτυχία   η Ημερίδα, με θέμα: “ΒΙΩΣΙΜΗ  ΑΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : Για μια προσβάσιμη, σύγχρονη, φιλική πόλη”. Η ημερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, όπου ο Δήμος Ρόδου είναι επικεφαλής εταίρος. Η πράξη ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2019 μετά από 2 χρόνια εργασιών.

Στόχος της Ημερίδας ήταν να παρουσιαστεί το έργο που έχει υλοποιηθεί αλλά και μέσω του διαλόγου, να διερευνηθεί η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε άλλες περιοχές και να  αποτυπωθούν προτάσεις και ιδέες για τον μετασχηματισμό της πόλης μας σε  μια προσβάσιμη, σύγχρονη και φιλική πόλη. Η  Βιώσιμη  Κινητικότητα  και η Κλιματική Αλλαγή είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη πόλεων και χωρών σε όλο τον κόσμο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν  εκπρόσωποι  από τους  Δήμους  Σύρου- Ερμούπολης και Θήρας,  από την εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Λεμεσού και το Ερευνητικό κέντρο Frederick της Κύπρου αλλά και προσκεκλημένοι ομιλητές. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής παρέστη και χαιρέτησε την εκδήλωση  ο κ. Παπαοικονόμου  Β., Εντεταλμένος  της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και από τη ΔΕΣ ΡΟΔΑ, ο Δ/ντης κ. Καραμανώλης Φ.

Από την κ.  Μωραϊτου Παρασκευή, υπεύθυνη της πράξης για το  Δήμο Ρόδου,  παρουσιάστηκε το έργο το οποίο έχει  ήδη υλοποιηθεί με τη συνέργεια τριών πράξεων (ΔΙΑΥΛΟΣ, ΜΟΤΙVATE και ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ) στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκε η ενιαία πλατφόρμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ρόδου mobility.rhodes.gr  και η εφαρμογή Rhodes Public Transport, όπου ο πολίτης και o επισκέπτης έχουν πρόσβαση σε δεδομένα για την κυκλοφορία αλλά και  τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο. Η πληροφορία αυτή αποτυπώνεται και στις ηλεκτρονικές πινακίδες στις στάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑ και στις οθόνες εντός των λεωφορείων και τους υπολογιστές οχήματος.

Από τους εκπροσώπους των  Δήμων  Σύρου- Ερμούπολης, Θήρας και  Περιφέρειας Λεμεσού, παρουσιάσθηκαν οι αντίστοιχες εφαρμογές στις περιοχές τους. Εκ μέρους του Ερευνητικού Κέντρου Frederick, o επιστημονικός υπεύθυνος της Πράξης, Δρ. Χρυσόστομος Χρυσοστόμου, αναφέρθηκε στους κύριους άξονες δράσης που έχουν αναπτυχθεί μέσα στα πλαίσια της υιοθέτησης καλών πρακτικών βιώσιμης αστικής  κινητικότητας. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη συνεργασίας ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων άσκησης πολιτικής για την οργανωμένη προσπάθεια μεταστροφής και περιβαλλοντικής θεώρησης των καθημερινών πρακτικών ιδιαίτερα σε ότι αφορά το αστικό περιβάλλον και τις δραστηριότητες σ’ αυτό.

Από τους προσκεκλημένους ομιλητές έγινε ενημέρωση για τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες και τις εφαρμογές πληροφορικής   που υπηρετούν το στόχο της  Βιώσιμης  Κινητικότητας.  Αναφορικά  με το δήμο της Ρόδου παρουσιάστηκε συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου και η Ρόδος να καταστεί βιώσιμη κινητικά, με την εκχώρηση περισσότερου ζωτικού  χώρου  στους πεζούς και την αξιοποίηση  των εναλλακτικών μορφών  μετακίνησης.  Τονίσθηκε ότι ο φιλόδοξος αυτός στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την παράλληλη προώθηση δύο μεγάλων παρεμβάσεων:  τη γενίκευση της ελεγχόμενης στάθμευσης  στο Κέντρο και  τη  ριζική  αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών, ώστε να εξασφαλίζουν πιο γρήγορα και πιο συχνά δρομολόγια.

Παρουσιάσθηκαν τέλος  υλοποιημένες δράσεις του Δήμου,  όπως ο ξύλινος πεζόδρομος, τα δημοτικά ποδήλατα και η προβλεπόμενη δημιουργία δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε στο πλαίσιο του γενικότερου προβληματισμού για μέτρα και δράσεις αναφορικά με τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, αποδείχθηκε ότι οι πολίτες συμμερίζονται και στηρίζουν προσπάθειες και πρωτοβουλίες που προστατεύουν το περιβάλλον και συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.