Ερευνητικό Κέντρο Frederick

Το Ερευνητικό Κέντρο Frederick είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ερευνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1995 για να δημιουργήσει ένα στέρεο υπόβαθρο για την ανάπτυξη των επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων κυπρίων και ξένων επιστημόνων. Κύριοι στόχοι είναι να προωθήσει την επιστημονική έρευνα και να αναλάβει και διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε διάφορους τομείς, να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και το κράτος, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και την ανάπτυξη ερευνητικών προτάσεων, να συντονίζει και συμμετέχει στην υλοποίηση ερευνητικών έργων και να καθιερώσει συνεργασίες με άλλα εθνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών. Το Κέντρο έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 ερευνητικά έργα με εξωτερική χρηματοδότηση, στην πλειοψηφία των οποίων ως επικεφαλής εταίρος, καθώς και σε πολλά μικρότερα προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ένα σημαντικό μέρος των έργων αφορά στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, ως επίσης και την έρευνα σχετικά με το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τη διαχείριση και οικονομία και κοινωνικές επιστήμες.

The island of Rhodes, with the capital Rhodes, which is the Administrative Capital of the Dodecanese, is located in the southeastern part of Greece, at the crossroads of the Aegean Sea and the eastern Mediterranean.

Syros is located in the heart of the Aegean Sea and has the cosmopolitan charm of a lady. A ruling power with Hermoupolis as the capital of the island and also of the Cyclades Islands, that preserves and reassures the charm of a different era.

Thira Municipality consists of the island of Santorini, Thirassia, Palea and Nea Kameni and Aspronissi. It is the southernmost island of the Cyclades and is one of the top tourist destinations worldwide.

The Limassol Tourism Development and Promotion Company Ltd (LTC) is the official tourism body of the Limassol region and is aiming to promote the further development of the area and to market Limassol.