Συντονιστής Έργου:

Δήμος Ρόδου

pmoraitou@rhodes.gr

Σύνδεσμοι:

Το Πρόγραμμα: www.greece-cyprus.eu

Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Contact Us