Συμμετέχοντας στο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δημιουργεί ένα δίκτυο τεσσάρων νησιώτικων πόλεων σε Ελλάδα και Κύπρο, έχοντας στο επίκεντρο βελτιωμένες και πιο περιβαλλοντικά φιλικές  μεταφορές, η Ρόδος, η Σύρος-Ερμούπολη, η Θήρα (Σαντορίνη) και η Λεμεσός (Κύπρος) μέσω της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού και του Ερευνητικού Κέντρου Frederick, σχεδιάζουν να υλοποιήσουν δράσεις που στοχεύουν στην εφαρμογή έξυπνων, αειφόρων και οικονομικά αποτελεσματικών λύσεων στον τομέα των δημόσιων μεταφορών που αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την αστική προσβασιμότητα και να μειώσουν τους ρύπους και την κατανάλωση ενέργειας.

 

Το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2017, με ένα φιλόδοξο διετές πρόγραμμα για αναβάθμιση των δημοσίων συγκοινωνιών με την προσθήκη ηλεκτρονικών πυλώνων πληροφόρησης σε στάσεις λεωφορείων και οθονών εντός των λεωφορείων, που θα παρέχουν ενημέρωση τόσο για τις μεταφορές όσο και για τα τουριστικά δρώμενα στους επιβάτες. Ανάμεσα στις δράσεις περιλαμβάνεται επίσης η σταδιακή αντικατάσταση ή και συμπλήρωση οχημάτων Δημοσίων Συγκοινωνιών με οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, η ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, καθώς και κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και επισκεπτών, για την προώθηση της χρήσης ΜΜΜ και του τηλεματικού συστήματος.

 

Οι εταίροι του έργου, Ρόδος, Σύρος-Ερμούπολη, Θήρα (Σαντορίνη), Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού και Ερευνητικό Κέντρο Frederick, είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν ενεργοί σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις, ενθαρρύνοντας την αειφόρο διακίνηση, και εξασφαλίζοντας ένα καθαρότερο, φιλικότερο και πιο ελκυστικό περιβάλλον που συμβάλλει σε μια αναβαθμισμένη τουριστική εμπειρία.