Στον Δήμο Ρόδου, την Παρασκευή 23.02.2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση της Πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με την κωδική Ονομασία ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020.

Στο έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ, εκτός του Δήμου Ρόδου (επικεφαλής δικαιούχος), συμμετέχουν επίσης ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, ο Δήμος Θήρας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού και το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick, εκπρόσωποι των οποίων παρευρέθηκαν στην συνάντηση της Ρόδου.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός πρότυπου οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου για την ενίσχυση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, το οποίο περιλαμβάνει την ένταξη ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις αστικές μεταφορές με συστήματα δυναμικής πληροφόρησης του κοινού, αντικατάσταση οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών με οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, την ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ενώ συμπληρώνεται από δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης.

Οι περιοχές αναφοράς (Ρόδος, Σύρος, Θήρα και Λεμεσός) αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς πόλους με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες, συνεπώς η πρωτοβουλία του Δήμου Ρόδου αναμένεται να συμβάλλει στο διαρκές αίτημα της τουριστικής βιομηχανίας για συνεχή βελτίωση των δημόσιων μεταφορικών υποδομών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Το έργο αναμένεται παράλληλα να ενισχύσει τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν, προσβλέποντας σε περαιτέρω δράσεις ανάδειξης της διασυνοριακής συνεργασίας με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων τόσο στον τομέα των μεταφορών, όσο και στον τομέα των υποδομών και της περιφερειακής ανάπτυξης γενικότερα.